Ομαδική Σύνταξη & Αποταμίευση

Μελετήσαμε τις ανάγκες των εταιρειών που απασχολούν μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας επαγγέλματος, και των επαγγελματικών συλλόγων, και σχεδιάσαμε ένα ειδικό ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. 

Ξεχωρίζει ανάμεσα στις ασφαλιστικές παροχές των ομαδικών προγραμμάτων, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, όπου η παροχή προς τους ασφαλισμένους υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που έχουν γίνει υπέρ τους και τις αποδόσεις τους, καθώς και τους επιμέρους κανόνες που αφορούν την ηλικία αποχώρησης και τα έτη συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Να βοηθήσουμε;

Search NN Website
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies για μία καλύτερη εμπειρία πλοήγησης
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ