Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα | Ομαδική Σύνταξη - NN Hellas
 

Ομαδική Σύνταξη & Αποταμίευση

Στο σύνθετο σημερινό οικονομικό  περιβάλλον, η πρόβλεψη για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και μετά τη συνταξιοδότηση, αποτελεί προτεραιότητα για κάθε εργαζόμενο.

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα αποτελούν εργαλείο για μια επιχείρηση και τους εργαζόμενούς της, με σημαντικά οφέλη.

Στόχος του κάθε Ομαδικού Συνταξιοδοτικού είναι να ανταμείβει τον εργαζόμενο για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιχείρησης. Tα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα της ΝΝ Hellas σχεδιάζονται αποκλειστικά για την κάθε επιχείρηση με σκοπό να ανταποκρίνονται στους στόχους της και να συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία της. Ταυτόχρονα, είναι ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στη σύνθεση και στα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της.

Ρυθμίσεις
Search NN Website